Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

Vanwege COVID-19 worden samenkomsten uitgezonden via kerkradio en youtube
Bekijk alle OpStap-vertelling

Kerkdiensten vanaf 1-7-'20:
GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING

-------------

AFKONDIGINGEN

09.30 uur – Voorganger dominee K.M. Teeuw uit Voorthuizen (wijk 3 en 5)
18.30 uur – Voorganger proponent J.J. de Haan uit Woerden (wijk 1 en 6)

Collecten
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor een medisch project van de GZB in Zimbabwe; de tweede collecte is voor de kerk en de derde voor rente en aflossing. En we willen u vragen om onze adoptiekinderen niet te vergeten.

U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

We bidden en danken met en voor elkaar en denken aan hen die in tehuizen verblijven en daar verzorgd worden.

We leven mee met de rouwende familie De Weerd; afgelopen week is hun zwager Herman overleden.

Broeder Hein Kamphuis moest deze week vanwege buikklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Aanstaande donderdag hopen Elbert Lagemaat en Lisa Bank te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal ’s middags om 2 uur plaatsvinden in de Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn. We bidden om Gods zegen over deze dag en over hun huwelijk.

Zoals in de kerkbode is te lezen zal de VakantieBijbelweek op een andere manier georganiseerd worden – we bidden om zegen over alle voorbereidende werkzaamheden.

We ontvingen de hartelijke groeten vanuit onze zustergemeente Siniob – we bidden voor hen om kracht en vertrouwen in deze verwarrende tijd.

Ambtsdragersverkiezing
Broeder Siebe Hendriksen heeft te kennen gegeven geen vrijmoedigheid te hebben om het ambt van ouderling te aanvaarden. We bidden om rust over deze beslissing en om leiding voor kerkenraad en gemeente in de nog openstaande vacature.

Wat betreft de bevestiging van de broeders Tijmar Fikse en Harmen Groothedde en de herbevestiging van enkele andere broeders willen we nu alvast melden dat die Deo volente zal plaatsvinden in de ochtenddienst van 23 augustus.

Belijdenisdienst
We zien nu al uit naar de belijdenisdienst van Deo volente volgende week zondag. De volgende jonge gemeenteleden willen dan hun geloof belijden; Lara Coes, Marlena Hakvoort, Henne en Sabine Huttinga, Fabian Keizer en Benno Tiemens. Tevens zal dan aan Sabine de Heilige Doop worden bediend. Morgen zal de aannemingsavond gehouden worden. We vragen om uw meeleven en voorbede voor deze broeders en zusters.

Doopdiensten
Volgende week zondagmiddag zal er om half 5 een doopdienst worden gehouden; het daaraan voorafgaande doopgesprek zal woensdag om 8 uur worden gehouden in de Hoeksteen. Tijdens de ochtenddienst van 26 juli zal er ook een doopdienst worden gehouden; betreffende doopouders zijn uitgenodigd voor het doopgesprek op maandag 20 juli. Mocht u uw kind ten doop willen houden, maar u bent daarvoor nog niet benaderd, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met de scriba.

Ook vandaag is er een link geplaatst naar een verwerking van het OpStap-onderwerp dat aan de beurt is.

Liturgie ochtenddienst:
Voorzang Psalm 1 vers 1
Psalm 43 vers 1 en 5
Psalm 43 vers 3
Schriftlezing: Exodus 17: 8-16.
Collecten
Psalm 124 vers 1 en 4
Psalm 89 vers 7 en 8
Psalm 150 vers 1

Liturgie avonddienst:
Voorzang Psalm 123 vers 1
Psalm 66 vers 1 en 2
Psalm 66 vers 8
Schriftlezing: Prediker 9: 1-10 / Romeinen 8: 17-22
Collecten
Psalm 39 vers 3 en 4
Psalm 9 vers 1, 2 en 10
Psalm 103 vers 8 en 9

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

VakantieBijbelWeek Emst
Helaas kan de VakantieBijbelWeek in Emst voor dit jaar niet doorgaan in verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona virus.

Gelukkig hebben we voor jou een nieuw plan bedacht: Je mag je tot uiterlijk 31 juli aanmelden voor een superleuke verrassingstas waarin je van alles kunt vinden en lezen over hoe je toch een beetje de vakantiebijbelweek kunt meemaken. Geef jij je op samen met je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen de tas(sen) dan in de week vóór de VakantieBijbelWeek bij jou thuis! Je vraagt jouw tas aan via deze website!

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren
Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer