Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

youtube

OPSTAP |GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING

-------------

AFKONDIGINGEN 19 JUNI

09.30 uur – Voorganger dominee E. Versluis uit Nunspeet (wijk 1/6 + oppas)
18.30 uur – Voorganger dominee B. Jongeneel uit Lunteren (wijk 2/4)

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is bestemd voor rente en aflossing. En we vragen uw gift voor onze adoptiekinderen.
U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

Allereerst een bericht van overlijden
Afgelopen vrijdag is zuster Gerritje Willemina Bonhof overleden in de leeftijd van 79 jaar. De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in Sint Anthoniehof. We gedenken haar in een moment van stilte.
De rouwdienst zal donderdag om half 2 gehouden worden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats in Emst.
We bidden voor de rouw dragende familie om haar heen en denken daarbij met name aan zuster Jannie Dijkkamp met wie ze zoveel jaren heeft opgetrokken.

We bidden voor zuster Willie Stegeman die woonachtig is in een woonvorm van ’s Heeren Loo in Harderwijk. Ze verkeert in de laatste fase van haar leven.

Deze week zal zuster Dientje Foks in het ziekenhuis worden opgenomen voor een heupoperatie – we bidden of deze mag slagen.

We danken voor de mooie huwelijksdag die Liesbeth en Gert de Jong afgelopen vrijdag uit Gods hand ontvingen.

Vandaag is het Wereldvluchtelingendag – we bidden voor de vele miljoenen die zijn verdreven van huis en haard en dat soms al jaren lang.

Volgende week willen we tijdens twee diensten het Heilig Avondmaal vieren. Voor de viering tijdens de ochtenddienst worden de wijken 2, 3 en 5 uitgenodigd; voor de avonddienst de wijken 1, 4 en 6. Het censura morem zal aanstaande donderdag worden gehouden in de consistorie van half 8 tot 8 uur. Er zal deze keer geen bezinningsuur worden belegd.

Tijdens de ochtenddienst van Deo volente zondag 4 juli zal de Heilige Doop bediend worden. Ouders die hun kind ten doop willen houden, maar dat nog niet gemeld hebben wil ik vragen een berichtje naar de scriba te doen.

Zoals eerder vermeld zal er in de aanbouw niet gezongen worden – in de kerkzaal wel.

Liturgie ochtenddienst:
Voorzang – Psalm 38 vers 18
Psalm 108 vers 1 en 2
Psalm 68 vers 10
Schriftlezing: Mattheüs 9: 1–13
Collecten
Psalm 89 vers 4 en 7
Tekst: Mattheüs 9: 13
Psalm 103 vers 2 en 6
Psalm 138 vers 4

Liturgie avonddienst:
Voorzang – Psalm 107 vers 1
Psalm 33 vers 7
Psalm 4 vers 3
Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 1-15
Collecten
Psalm 67 vers 1 en 3
Tekst: 2 Korinthe 4: 6-7
Thema: Een aarden kruik met eeuwigheidswaarde!
Psalm 16 vers 4 en 6
Psalm 147 vers 6

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren