Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

youtube

OPSTAP |
GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING

-------------

Kerkenraadsbericht:

Per dienst (behalve een aantal bijzondere diensten) wordt 1 wijk uitgenodigd. De kerk is een kwartier voor aanvang van de dienst geopend. De eerste 30 gemeenteleden van 18 jaar en ouder (plus kinderen) krijgen een plaatsje in de kerkzaal. Daarnaast is er beperkt plaats in de grote zaal van de Hoeksteen om van daar uit de dienst mee te beleven.
De volgorde waarin de wijken aan de beurt zijn is 4 – 1 – 3 - 2 – 5&6

Vanuit de consistorie een hartelijke groet en zegenwens!

-------------

AFKONDIGINGEN 16 MEI

09.30 uur – Voorganger dominee C.H. Hogendoorn uit Lelystad (wijk 1 + oppas)
18.30 uur – Voorganger dominee A. Jonker uit Putten (wijk 4)

Collecten
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Present afdeling Epe-Heerde; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is bestemd voor rente en aflossing. En we vragen uw gift voor onze adoptiekinderen.
U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

We vragen ook uw aandacht voor de pinksterzendingscollecte van volgende week. Afgelopen week zijn de brieven verzonden met daarin de vraag om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Deze brieven worden in de week na Pinksteren bij u opgehaald. Mocht u die brief niet ontvangen hebben, dan willen wij u vragen om contact op te nemen met de kerkvoogdij.

We bidden voor de gemeenteleden die thuis of in tehuizen worden verzorgd. En we doen voorbede voor hen die geraakt worden door het corona-virus.

We kregen bericht dat zuster Willie Stegeman de afgelopen week een hartinfarct heeft gehad. Zij verblijft al vele jaren in een woonvorm van ’s Heeren Loo in Harderwijk. We bidden voor haar en die haar omringen.

Belijdenisdienst
We zien nu al uit naar de belijdenisdienst van Deo volente volgende week zondagochtend. De volgende jonge gemeenteleden willen dan hun geloof belijden; Gerran Bonhof, Laura Oudesluis en Anco Theunisse. We vragen om uw belangstelling en voorbede voor deze catechisanten.
Voor die belijdenisdienst worden de familieleden van de catechisanten uitgenodigd in de kerk.

De kerkenraad ziet mogelijkheden om vanaf volgende week weer met 2 wijken per dienst samen te komen. Voor de avonddienst op eerste Pinksterdag worden dan de wijken 2 en 4 uitgenodigd – voor de dienst op tweede Pinksterdag de wijken 3 en 5.

Zoals eerder vermeld zal er in de aanbouw niet gezongen worden – in de kerkzaal wel.

Liturgie ochtenddienst:
Voorzang – Psalm 21 vers 3
Psalm 63 vers 1 en 3
Psalm 33 vers 11
Schriftlezing: Jesaja 45: 18-23; Filippenzen 2: 5-11; Efeze 1: 19-23
Collecten
Psalm 21 vers 1, 5 en 13
Tekst: Filippenzen 2: 9b
Psalm 68 vers 2
Avondzang vers 1 en 7

Liturgie avonddienst:
Voorzang – Psalm 118 vers 1
Psalm 63 vers 2 en 3
Psalm 34 vers 1
Schriftlezing: Psalm 130; Johannes 14: 15-26
Collecten
Psalm 130 vers 1 en 3
Tekst: Psalm 130: 5
Psalm 130 vers 4
Psalm 68 vers 10

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren