Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

youtube

OPSTAP |GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING

----------

AFKONDIGINGEN 23 JAN


09.30 uur – Voorganger dominee M. Geluk uit Peru​​​(wijk 1/4/6 + oppas)
15.00 uur – Voorganger dominee J.A.A. Geerts uit Zalk – doopdienst ​(wijk 2/3/5 + oppas)

Collecten
De eerste collecte is vandaag bestemd voor stichting Friedenstimme; de tweede is voor de kerk; de derde collecte is voor rente en aflossing. En we willen u vragen om onze adoptiekinderen niet te vergeten.
U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

We bidden voor de gemeenteleden die thuis of in tehuizen worden verzorgd - voor hen die rouw, verdriet en eenzaamheid ervaren.

Afgelopen week kreeg zuster Gerda Pannekoek het ernstige bericht dat er borstkanker bij haar is vastgesteld. Nadere onderzoeken volgen nog. In onze voorbede leggen we met elkaar deze zorg voor de Heere God neer.

Zuster Truus Bonhof verblijft nog in Randerode; we zijn dankbaar voor het voorspoedige herstel en dat ze waarschijnlijk deze week al weer naar huis mag.

Deze week werd de jaarlijkse ranglijst van Open Doors gepresenteerd. Wat een voorrecht toch dat wij ook deze dienst in vrijheid mogen beleven. Tegelijk denken we aan en bidden we voor de miljoenen broeders en zusters die vervolgd en vaak ook gedood worden om het geloof in onze Heere en Heiland.

Liturgie ochtenddienst
Voorzang – Psalm 121 vers 3 en 4
Psalm 95 vers 1 en 4
Psalm 1 vers 1 en 2
Schriftlezing:
Deuteronomium 6: 4-9 en Mattheüs 28: 16-20
Collecten
Psalm 100 vers 1 en 2
Thema: Leven uit de kern
Psalm 86 vers 5 en 6
Psalm 117

Liturgie middagdienst
Voorzang – Psalm 71 vers 2
Psalm 105 vers 1
Psalm 105 vers 4
Bediening Heilige Doop: Psalm 105 vers 5
Psalm 134 vers 3
Schriftlezing: Genesis 21: 1-7 en Hebreeën 11: 8-12
Collecten
Psalm 126 vers 1 en 3
Thema: God laat lachen
Psalm 68 vers 2
Psalm 97 vers 1 en 7

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren