Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

De kerkdiensten op zondag 18 oktober zijn uitsluitend online te volgen. Voor de volgende week zondagochtend te houden doopdienst worden de naaste familieleden van de doopouders uitgenodigd. Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst!


youtube

OPSTAP |
GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING

-------------

AFKONDIGINGEN

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hartelijk welkom; in de ochtenddienst zal de Heilige Doop worden bediend aan twee kinderen van de gemeente.
09.30 uur – Voorganger dominee J. Domburg uit Aalst.
15.00 uur – Voorganger dominee C.G. Visser uit Kootwijkerbroek

Collecten
De eerste collecte is vandaag bestemd voor stichting In de Rechte Straat; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is bestemd voor rente en aflossing. En we willen u vragen om onze adoptiekinderen niet te vergeten.
U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

Allereerst een bericht van overlijden.
Afgelopen woensdag is overleden broeder Hermanus Tekelenburg in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde een groot deel van zijn leven aan de Glorialaan 17/1 in Epe. We gedenken de overledene in een moment van stilte.
De rouwdienst zal aanstaande dinsdagochtend om 10 uur plaatsvinden en zal te volgen zijn via de livestream www.uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/tekelenburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats van Nijbroek. Het wordt zeer gewaardeerd als u uw condoleance en blijken van medeleven per post wilt versturen. Als gemeente kunnen we ook ons meeleven tonen door dinsdag rond 11 uur / kwart over 11 bij de kerk te staan om de overledene uitgeleide te doen. We bidden om kracht en troost voor de rouw dragende familie. En daarbij denken we ook aan de oudste dochter Marien die vanwege corona opgenomen is in het ziekenhuis.

We bidden ook voor de familie van zuster Nooteboom – Brummel die afgelopen week hun moeder en oma hebben begraven.

Vorige week zondagochtend overkwam de oude zuster Keizer - Kieskamp een lichte beroerte. We bidden voor haar - gelukkig gaat het weer wat beter met haar, maar ze is erg kwetsbaar op haar hoge leeftijd.

Woensdag ondergaat de jonge Milan Keizer een operatie aan zijn ogen – we bidden of de ingreep gezegend mag worden.

We bidden voor gemeenteleden en voor alle dorpsbewoners die direct of indirect geraakt worden door het corona-virus.

We zijn dankbaar dat er de afgelopen week geen bezwaren zijn ingediend tegen de bevestiging tot ouderling van broeder Thomas Dijkgraaf. De bevestiging zal Deo volente plaatsvinden tijdens de middagdienst van 15 november.

Liturgie ochtenddienst:
Voorzang - Psalm 61 vers 7
Psalm 43 vers 3 en 4
Psalm 73 vers 14
Doopformulier
Psalm 103 vers 2 en 7
Doopbediening
Psalm 134 vers 3
Schriftlezing: Psalm 139
Collecten
Psalm 139 vers 1 en 2
Psalm 68 vers 10
Psalm 118 vers 1 en 7

Liturgie middagdienst:
Voorzang - Psalm 25 vers 3
Psalm 92 vers 7 en 8
Psalm 73 vers 13
Schriftlezing: Mattheüs 13: 24 - 30 en 36 - 43
Tekst: Mattheús 13: 30
Thema: Geduldig wachten tot de oogst
Collecten
Psalm 126 vers 2 en 3
Psalm 52 vers 6
Psalm 136 vers 1 en 26

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren
Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer