Hervormde Gemeente in Emst

Al meer dan 150 jaar samenkomsten rondom Gods Woord.

Plek van samenkomst

De hele week door.

Huis van God

Plek om samen stil te worden...

Sinds 1866 een Kerk in Emst

Emst werd in 1866 ‘dorp’, het moment waarop een kerk werd gebouwd. Dat is 150 jaar geleden!

Samen rondom Gods Woord

Elke zondag komen we samen om te luisteren, te zingen en te bidden.

Belangrijk nieuws

youtube

OPSTAP |GEBRUIKSPLAN | WIJKINDELING
----------

AFKONDIGINGEN 28 NOV.

09.30 uur – Voorganger prop. A.M. van Mourik uit Driebruggen (wijken 2, 3 en 5 + oppas)
15.00 uur – Voorganger dominee E. Mijnheer uit Oene (wijken 1, 4 en 6)

Collecten
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Werkgroep Oost Europa en wel speciaal voor onze zustergemeente in Siniob; de tweede collecte is voor de kerk en de derde is bestemd voor rente en aflossing. En we vragen uw gift voor onze adoptiekinderen.
U kunt uw giften overmaken met de app Scipio of met een bankoverschrijving naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij - NL27RABO0364472510 - t.n.v. CvK Hervormde gemeente Emst
Diaconie - NL87RABO0364463864 - t.n.v. Diaconie Herv. Kerk Emst

Allereerst een bericht van overlijden
Afgelopen vrijdag is op de leeftijd van 89 jaar overleden zuster Dina Koetsier – Van Gortel. Na vele jaren in Gortel te hebben gewoond, verbleef zij de afgelopen tijd in de Speulbrink.
De rouwplechtigheid en begrafenis vinden dinsdag plaats in besloten kring. We bidden voor de rouw dragende familie.

Afgelopen week kregen ook andere families te maken met rouw en verdriet. Vrijdag overleed de moeder van Eiby Lagemaat; tevens de zus van Daantje Drost. Ook bidden we voor zuster Jannie Kroes vanwege het overlijden van zowel haar broer als ook haar zus.

Aart Vos moet aanstaande vrijdag voor een operatie naar het ziekenhuis – in zijn blaas is namelijk een verkeerde plek aangetroffen. We bidden om zegen over de ingreep en om rust en kracht voor Aart en allen die bij hem horen.

Helaas heeft mevrouw Nienke Lavooij teleurstellend nieuws gekregen. Binnenkort volgen opnieuw een operatie en een reeks kuren. We bidden om Gods nabijheid in deze zorgvolle tijd.

Afgelopen donderdag is zuster Van den Hoorn-Wijngaards binnen De Speulbrink verhuisd naar woongroep ’t Loar. We bidden voor haar en die bij haar horen in deze moeilijke fase van het leven.

Met broeder Gerard de Weerd van de Stationsweg danken we dat de operatie voor een nieuwe hartklep is geslaagd; hij verblijft nog in het ziekenhuis in afwachting van een pacemaker.

Beroepingswerk
Afgelopen vrijdag hebben we de beroepsbrief aan proponent Van Mourik en zijn vrouw overhandigd, een gewichtig en ook hoopvol moment. Het te organiseren kennismakingsbezoek staat gepland voor aanstaande zaterdagmiddag vanaf 2 uur. Graag ontvangt de scriba daarvoor de aanmeldingen per mail of whatsapp. We zien uit naar zegenrijke ontmoetingen.

In overleg met de jeugdwerkers is besloten om tot aan de kerstvakantie de clubs niet meer te laten samen komen – de catechisaties zullen wel door gaan.

Liturgie ochtenddienst:
Voorzang – Psalm 86 vers 3
Psalm 82 vers 2 en 3
Psalm 18 voorzang
Schriftlezing: 1 Samuel 2: 1-11
Collecten
Psalm 113 vers 3, 4 en 5
Thema: In een donkere tijd geeft Gods werk verlangen naar Zijn toekomst
Psalm 116 vers 1 en 3
Psalm 9 vers 18 en 19
-
Toezingen psalm 25 vers 2

Liturgie middagdienst:
Voorzang – Morgenzang vers 1
Psalm 25 vers 2 en 6
Psalm 86 vers 9
Schriftlezing: 1 Koningen 16: 1–4 en Jesaja 7: 1–14
Collecten
Psalm 78 vers 6 en 7
Thema: ‘Immanuel’
Psalm 42 vers 5
Psalm 65 vers 1 en 5

Welkom

Hervormde Gemeente Emst

Wij willen een open en actieve gemeente zijn. Een kerk die zich gastvrij en dienend wil opstellen binnen en buiten Emst. Dit doen we in navolging van Hem Die wij belijden: Jezus Christus, onze Verlosser.

Sinds 1866 staat er een kerk in Emst. Al meer dan 150 jaar komen mensen op deze plek bij elkaar om samen kerk te zijn. Allereerst om te luisteren naar Gods Woord, maar ook om te bidden voor én met elkaar, om te delen in vreugde en verdriet en waar mogelijk mensen in nood te helpen.

Voor vragen kunt u een bericht sturen via het contactformulier

Kerktijden

Oude kerk Emst

Geschiedenis kerk Emst

Emst is pas echt ‘dorp’ geworden toen er een kerk werd gebouwd in 1866.
Lees meer

Nieuw of te gast?

Om een indruk te krijgen, hebben we wat praktische informatie onder elkaar gezet.
Lees verder
online luisteren Kerk Emst

Kerkdiensten luisteren

Luister live elke zondagochtend en zondagmiddag/avond mee via het internet
Kerkdiensten luisteren